Menu strony
www.zakupy.linkbaby.pl
Legalizacja
waga

Na czym polega kwestia legalizacji wag? Dlaczego jest to takie istotne i kiedy musimy to wykonywać?

Legalizacja jest zespołem zadań, jakie obejmują sprawdzenie, stwierdzenie oraz poświadczenie dowodem legalizacji, że konkretny przyrząd pomiarowy spełnia wymagania, jakie określa odpowiednie rozporządzenie Ministra Gospodarki. Dowód wykonania legalizacji jest świadectwem, jakie potwierdza spełnienie określonych wymagań. Jest to obowiązkowe dla określonych typów przyrządów podanych w Rozporządzeniach Ministra Gospodarki.