Menu strony
www.zakupy.linkbaby.pl

Zaproszenia ślubne – co należy wiedzieć?

Rozsyłanie zaproszeń ślubnych posiada ugruntowaną tradycję, którą można liczyć już od Średniowiecza. Jasny jest fakt, że ogromna część ludzi wówczas żyjących nie umiała pisać, dlatego też pisane zaproszenia ślubne były przywilejem szlachty.
Niewykształconych mieszkańców zwykle powiadamiano ustnie poprzez gońców i heroldów. W kulturze wiejskiej panna młoda zapraszała na ślub i wesele osobiście. Wieloletni monopol szlachty w spisywaniu zaproszeń na ślub sprawił, że do dziś dnia istnieją pewne rygorystyczne reguły ich tworzenia.
Twoja-Galeria.eu z Warszawy
Znany jest fakt, iż język francuski przez całe stulecia (w zasadzie od Ludwika XIV) był językiem elit. Arystokracja na całym globie posługiwała się nim biegle, tak jak kiedyś językiem łacińskim. Francuski wniknął do wielu dziedzin życia, w tym do dyplomacji i sztuki epistolarnej. Stąd niedziwne jest, że do dziś na zaproszeniu ślubnym pisze się na końcu cztery literki: R. S. V. P.. Najczęściej ludzie nie wiedzą, cóż ten skrót oznacza i z jakiego powodu się go tam zostawia. Wszystkim dociekliwym wyjaśniam: oznacza on francuski zwrot „respondez s’il vous plait”, czyli „proszę odpowiedzieć”. Obok należy zamieścić dane kontaktowe, których zaproszona osoba użyje, by zaakceptować lub odrzucić zaproszenie.


Inne artykuły

W jaki sposób się dobrze przygotować do różnych rodzinnych uroczystości, jak należy wręczać zaproszenia.

Zaproszenia ślubne
Organizując komunię, wesele czy inną rodzinną uroczystość trzeba pamiętać o wielu ważnych rzeczach, niedopilnowanie których może zniszczyć cały wysiłek związany z organizacją. O rzeczach takich jak znalezienie sali, ustalenie menu czy zakup ubrań każdy raczej pamięta, ale równie ważne są także inne rzeczy. Przy ślubach nie można zapomnieć o wystroju kościoła i sali weselnej, do wystrojenia będzie też samochód którym narzeczeni pojadą. A przy każdej uroczystości niezbędne będzie poinformowanie gości, którzy w niej wezmą udział.


Obok uwzględniania francuskiego skrótu, wypada zaproszenia na ślub formułować w trzeciej osobie (to znaczy np. „Zaprasza się”). Wielokrotnie jednak porzuca się tę zasadę, stosując mniej formalne formy w pierwszej osobie (”Z radością informujemy, że..” itd.). Do ogólnie przyjętych zasad zaliczamy również odpowiednie wyprzedzenie - zaproszenia na ślub wypada dostarczyć na 60-90 dni przed jego datą. Trzeba nie zapomnieć oczywiście o poprawnej gramatyce, ortografii i długości informacji. Dobrze napisana karta z zaproszeniem powinna być krótka i rzeczowa. Od strony estetyki od lat panuje moda, by stworzenie jej powierzać pracowniom artystycznym. Dzięki temu każde zaproszenie na ślub może stać się wyjątkowym dziełem sztuki.
08-06-2020