Menu strony
www.zakupy.linkbaby.pl

Zaproszenia ślubne – co należy wiedzieć?

Rozsyłanie zaproszeń ślubnych posiada ugruntowaną tradycję, którą można liczyć już od Średniowiecza. Jasny jest fakt, że ogromna część ludzi wówczas żyjących nie umiała pisać, dlatego też pisane zaproszenia ślubne były przywilejem szlachty.
Niewykształconych mieszkańców zwykle powiadamiano ustnie poprzez gońców i heroldów. W kulturze wiejskiej panna młoda zapraszała na ślub i wesele osobiście. Wieloletni monopol szlachty w spisywaniu zaproszeń na ślub sprawił, że do dziś dnia istnieją pewne rygorystyczne reguły ich tworzenia.
Twoja-Galeria.eu z Warszawy
Znany jest fakt, iż język francuski przez całe stulecia (w zasadzie od Ludwika XIV) był językiem elit. Arystokracja na całym globie posługiwała się nim biegle, tak jak kiedyś językiem łacińskim. Francuski wniknął do wielu dziedzin życia, w tym do dyplomacji i sztuki epistolarnej. Stąd niedziwne jest, że do dziś na zaproszeniu ślubnym pisze się na końcu cztery literki: R. S. V. P.. Najczęściej ludzie nie wiedzą, cóż ten skrót oznacza i z jakiego powodu się go tam zostawia. Wszystkim dociekliwym wyjaśniam: oznacza on francuski zwrot „respondez s’il vous plait”, czyli „proszę odpowiedzieć”. Obok należy zamieścić dane kontaktowe, których zaproszona osoba użyje, by zaakceptować lub odrzucić zaproszenie.


Inne artykuły

Innowacyjne zaproszenia weselne - gdzie wolno takie kupować?

Zaproszenia ręcznie wycinane - Paper Flower Art, Bogna Trętko
Organizowanie ślubu i uroczystości weselnej wiąże się z wieloma sprawami, z których niemało Para Młoda powinna dopilnować jeszcze na długo przed nadchodzącą uroczystością. Warto pamiętać zarówno o tych ważniejszych kwestiach, jak przykładowo odkrycie i wynajęcie sali weselnej bądź najem fotografa, jak również o tych mniej ważkich, takich jak na przykład rozstawienie gości przy stołach bądź też posłanie zaproszeń ślubnych.


Obok uwzględniania francuskiego skrótu, wypada zaproszenia na ślub formułować w trzeciej osobie (to znaczy np. „Zaprasza się”). Wielokrotnie jednak porzuca się tę zasadę, stosując mniej formalne formy w pierwszej osobie (”Z radością informujemy, że..” itd.). Do ogólnie przyjętych zasad zaliczamy również odpowiednie wyprzedzenie - zaproszenia na ślub wypada dostarczyć na 60-90 dni przed jego datą. Trzeba nie zapomnieć oczywiście o poprawnej gramatyce, ortografii i długości informacji. Dobrze napisana karta z zaproszeniem powinna być krótka i rzeczowa. Od strony estetyki od lat panuje moda, by stworzenie jej powierzać pracowniom artystycznym. Dzięki temu każde zaproszenie na ślub może stać się wyjątkowym dziełem sztuki.
08-06-2020