Menu strony
www.zakupy.linkbaby.pl

Zadawanie zapytań u dzieciaków

Dzieci posiadają naturalną ciekawość świata, dlatego stale obserwują, manipulują przedmiotami, chcą wszystkiego dotknąć, pytają. Pierwsze pytanie dziecka uznaje się za początek samodzielnej myśli malucha. Dziecko zauważyło problem i oczekuje od rodziców jego rozwiązania. Na początku ma to charakter bardziej emocjonalny aniżeli intelektualny. Wiek pytań nazywany jest też "głodem wiedzy".
dziecko
Do drugiego roku - link strony - życia bobas powtarza pytania automatycznie i bez zrozumienia za rodzicami. Dziecko w ten sposób uczy się użycia określonego pytania do stosownej sytuacji. Około 2,5 r.ż. pojawiają się pytania „kto?” i „co?”. ,,Wiek pytań" zaczyna się ok.3,5 r.ż i trwa przez cały okres przedszkolnylub dłużej. Od tego okresu, przeciętne dziecko zadaje rodzicom pytania z sensem, posługując się przysłówkami i zaimkami pytajnymi. Wiek przedszkolny 4-6 lat to czas poprzedzający naukę w szkole. Wtedy u dzieci zachodzi wiele zmian psychiczno- fizycznych. Dziecko jest bardzo żywe, intensywnie się rozwija i jest niezwykle ciekawskie.

Czynności rozwojowe dziecka ulegają zmianie, ponieważ występuje zainteresowanie otoczeniem - świat rodziców, urządzeniami domowymi, wychodzeniem poza rodzinę i zawieraniem nowych znajomości przedszkolnych oraz poznawaniem nowych funkcji społecznych. Około 4.-5. lat dziecko dokonało już „inwentaryzacji” obiektów w otoczeniu, zna ich nazwy i przeznaczenie. Zgromadziło też już wystarczającą ilość doświadczeń, aby interesować się zjawiskami rządzącymi światem. Staje się gotowe do poznawania relacji, stąd dogłębne pytania, a przede wszystkim liczne „dlaczego?”. Dodatkowym motywem zadawania wielu pytań dotyczących otaczającego świata, prócz zaspokojenia ciekawości, jest praca nad oddzieleniem fantazji od realności. Dla dziecka do 6. roku życia te dwa światy są tak samo ważne. To co zagościło w umyśle malucha jako wytwór fantazji, element marzenia sennego jest tak samo istotne jak to, co zaobserwował w realnym świecie.


Inne artykuły

Co potrzebne dla nowonarodzonego

Ciąża, płeć dziecka
Narodziny szkraba to szalenie istotne wydarzenie w życiu pary. Od tej chwili w zasadzie wszystko jest inne. Rodzicie muszą zapewniać sporo uwagi maluchowi, a także przygotować prawidłowo mieszkanie. Oto 3 najważniejsze sprawy, o które należy zadbać.

Dziecko, uszy, słuch
Dopiero częste konfrontacje z realnością zaczynają tworzyć granicę pomiędzy tymi dwoma wymiarami. i szukanie na nie odpowiedzi służy też podtrzymaniu kontaktu - staje się okazją do wspólnej zabawy i interesującej rozmowy. Tendencja dziecka do tworzenia z zadawanych pytań -całych łańcuchów, zapewnia pełniejszy kontakt z rodzicem, co jest nawet ważniejsze niż poznawania rzeczywistości. Psychologia uznaje pytania zadawane przez maluchów za początek ich samodzielnego myślenia. Dziecko pyta napotykając na problemu w zrozumieniu jakiegoś zjawiska, w dążeniu do poznania czegoś co nieznane, do wyjaśnienia wątpliwości. Przyczyną pytań starszego dziecka są krytyczne przemyślenia wobec faktów i zjawisk oraz zauważonej sprzeczności pomiędzy posiadanymi informacjami, a zaobserwowanym stanem rzeczy. Samo sformułowanie pytania dowodzi, że dziecko myśli, gdyż zauważyło problem i oczekuje od dorosłych jego rozwiązania.Wiek pytań nazywany jest też "głodem wiedzy".
08-04-2019